MERITVE

V podjetju ALP-LAB, d.o.o. izgrajujemo laboratorij za lastne potrebe pri razvoju novih produktov. Prav tako z našimi dolgoletnimi izkušnjami na področju meroslovja in z našim partnerskim laboratoriji pokrivamo vso potrebno analitiko, ki jo potrebujete za pri vašem poslovanju.

V partnerstvu z vrhunskimi Slovenskimi laboratoriji izvajamo naslednje analize:

 • Tehnične analize izdelkov
 • Kontrolne kemične analize
 • Tehnične analize surovin
 • Analize v trdnih, tekočih in plinastih vzorcih
 • Preiskave zemljišč pred nakupom
 • Biološke preiskave materialov
 • Kontrola kvalitete
 • Analize naravnih materialov
 • Analize umetnih materialov
 • Analize kompozitov
 • Analize kmetijskih zemljišč
 • Kemične analize gnojil
 • Kemične analize vod
 • Kemične analize vodnih raztopin
 • Kemične analize goriv
 • Kemične analize
 • Kemične analize hrane
 • Kemične analize vin
 • Kemične analize za raziskave
 • Kemične analize za razvoj
 • Analize organskih spojin
 • Analize adsorbcijskih cevk
 • Analize filtrov (zračnih, vodnih…)
 • Analize anorganskih spojin
 • Kemične analize materialov
 • Analize piroliznih plinov in ostankov
 • Druge kemične analize in preiskave

Svetujemo vam lahko pri problematiki odpadkov, odpadnih vod, kompostov in monitoringov.

Imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z enim izmed vodilnih laboratorijev v Sloveniji  tako, da vam lahko ponudimo tudi naslednje storitve:

 •  monitoringi padavinskih vod,
 •  meritve emisij plinov na deponijah in bioplinarnah,
 •  monitoringi na odlagališčih odpadkov,
 •  izdelave poročil o vplivih na okolje.
 •  analize površinskih vod,
 •  monitoringi odpadnih tehnoloških vod,
 •  monitoring odpadnih komunalnih vod,
 •  monitoringi onesnaženosti tal,
 •  analize in ocene odpadkov ter načrti ravnanja z odpadki.

 

Prosm preberite si politiko poslovanja. (prihaja kmalu)!