Identifikacija spojin

Izvajamo identifikacijo spojin z GC-MS in ICP-OES tehnologijo.

 

Z GC-MS tehnologijo lahko identificiramo organske spojine v neznanih vzorcih. Analiziramo lahko materiale v vseh agregatnih stanjih (trdno, tekoče in plinasto).

Uporabljamo obsežne knjižnice spojin in z njimi lahko identificiramo spojine v vzorcu. Lahko pomagamo pri razvoju ovih produktov z analiziranjem obstoječih (konkurenčnih) izdelkov. Na zalogi imamo tudi obsežno zalogo referenčnih raztopin kar nam omogoča kvantifikacijo (določitev koncentracije) snovi.

Tipični primer uporabe so: analiza ekstraktov, eterična olja, izdelki, zdravila, čistila, droge, hrana….

Chromatogram

Tipičen kromatogram kjer so identificirane spojine.

 

Z ICP-OES tehnologijo lahko izmerimo praktično vse elemente periodnega sistema. Analizo lahko opravljamo v vseh materialih.

ICP_PeriodicChart

Meritve izvajamo z ICP-AES inštrumentom (ICP-OES induktivno vzbujena – plazma optična emisija). Vzorec se dovaja v ¨plamen¨ super segretega plina-plazme s temperaturo 7000-10000 °C. Zaradi te visoke temperature, ki je približno dvakrat višja kot je temperatura na površini sonca se elementi ionizirajo in  oddajo spekter katerega intenziteto lahko izmerimo. Z možnostjo merjenja v elektromagnetnega spektra od 125-770 nm in resolucijo inštrumenta 9 pm imamo prave rešitve za vaše meritve! Merimo preko 50 elementov periodnega sistema.  Hitro zanesljivo in ugodno. Možnost merjenja tudi: Žvepla (S), Broma (Br), Joda (I), Klora (Cl), težkih kovin…

Rutinsko izvajamo analitzo 23 elementov (Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn,Na, Ni, Pb, Sr, Zn) v koncentracijah od 0,05 mg/l do 5000 mg/l.

Garantirano najnižje cene v Sloveniji. Če najdete ugodnejšo ponudbo vam opravimo analizo s 40% najugodnejše ponudbe.

Kontaktirajte nas za podrobnosti.